Nagrody Historyczne „Polityki” 2011

 Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska wraz z ojcem, profesorem Jerzym Krzyżanowskim, otrzymali Nagrode Historyczną
tygodnika „Polityka” za swoją ksiażkę

„Według ojca, według córki.
Historia rodu”.

Gratulujemy – Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka