Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN

UCHWAŁA NR 2/2017

KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DNIA 21 LIPCA 2017 R.

 

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 w związku z § 5 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2012 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

 

Komitet Nauk Prawnych PAN kilkakrotnie już zabierał głos w sprawach, które dotyczą podstaw funkcjonowania rządów prawa w Polsce. Zwracał uwagę na niebezpieczeństwa związane z naruszaniem norm, zasad i wartości chronionych konstytucyjnie.

Obecnie procedowane są ustawy ingerujące w ustrojowe podstawy funkcjonowania organów władzy sądowniczej (ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawa o Sądzie Najwyższym).

Jednoznacznie należy podkreślić – ustrój państwa oparty jest na podziale i równowadze władz. Zarazem Konstytucja RP zapewnia władzy sądowniczej odrębność i niezależność od innych władz (art. 173).

Niewątpliwie każde państwo musi mieć swoje mechanizmy, które zapewnią mu zdolność do dokonywania koniecznych reform, poprawy sprawności jego działania czy dostosowania się do cywilizacyjnych wyzwań. Zmiany prawne, szczególnie w sferze ustrojowej, muszą wszakże dokonywać się w zgodzie z postanowieniami Konstytucji RP – po dojrzałym namyśle oraz z zachowaniem wszystkich reguł demokratyzmu przy stanowieniu prawa. Służyć mają bowiem dobru wspólnemu – wszystkim obywatelom, zachowując pokój społeczny!

Przestrzegamy jednocześnie wszystkich, na których ciąży szczególny obowiązek troski o dobro wspólne ze względu na powierzoną im władzę w państwie, że naruszanie tychże zasad – jak uczy historia – najczęściej ostatecznie obraca się przeciwko samym obywatelom oraz niszczy podstawy kultury prawnej.

Seminarium naukowe 23 stycznia 2018

Seminarium naukowe 23 stycznia 2018

Seminarium naukowe 23 stycznia 2018

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

Wielki Głód (1932-1933) na Ukrainie i kwestia odpowiedzialności korporacji transnarodowych

23 stycznia 2018 r. godz. 12.00
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegentka: dr Kateryna Krakhmalova

Komentarz: mgr Jakub Jaraczewski

 

 

Seminarium 23_01_zaproszenie

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 19 stycznia 2018 r.

Seminarium naukowe 5 marca 2018

Seminarium naukowe 5 marca 2018

Seminarium naukowe 5 marca 2018

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

Nowelizacja Ustawy o IPN jako nowe prawo pamięci w Polsce

5 marca 2018 r. godz. 13.00
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias: adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, kieruje polską częścią międzynarodowego projektu badawczego Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA).

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 2 marca 2018 r.

Seminarium 5_03_zaproszenie

Wykład Pamięci Dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Wykład Pamięci Dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Wykład Pamięci Dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na doroczny wykład poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

Prawa człowieka w praktyce adwokackiej

13 marca 2018 r. godz. 12.00
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (sala 3.1. Collegium Iuridicum Novum)
Prelegentka: Pani Mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Zaproszenie 3

Zaproszenie na wykład

Seminarium naukowe 10 kwietnia 2018

Seminarium naukowe 10 kwietnia 2018

Seminarium naukowe 10 kwietnia 2018

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

Prawa pamięci: Polska w perspektywie porównawczej

10 kwietnia 2018 r. godz. 13.00
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegentka:mgr Anna Wójcik

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Seminarium 10_04_zaproszenie

Zaproszenie na seminarium