Memory Laws in Post-Transitional Democracies Conference. October 5th, 2018, Warsaw, Poland

Memory Laws in Post-Transitional Democracies Conference. October 5th, 2018, Warsaw, Poland

An international academic conference on memory laws:

“Memory Laws in Post Transitional Democracies. Case Studies from Post-Communist States Conference”

takes place in Warsaw, Poland on the 5th of October 2018.

Keynote lecture: prof. Nikolai Koposov (Emory University).

The conference is organized jointly by

  • the Polish Academy of Sciences,
  • T.M.C. Asser Institute in the Hague,
  • Queen Mary University London,
  • and University of Bologna in the framework of research consortium “Memory Laws in European and Comparative Perspective”.

The conference if supported by the Humanities in European Research Area HERA CRP no. 15.094.

The language of the conference is English.

There is no attendance fee.

 

Please confirm your attendance until September 20th, 2018 at (phrc@man.poznan.pl).

Program konferencji

Seminarium: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Seminarium: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe:

Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

13 listopada 2018 r. godz. 13.30 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro Prelegenci: adw. Anna Mazurczak, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego adw. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii
 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 9 listopada 2018 r.

Konferencja pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Konferencja pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

„Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony”

5 marca 2019 r.

godziny: 11:00 – 18:00 
Lokalizacja: Wrocław, WPAE

 

Zaproszenie: Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

Zaproszenie: Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

5 lutego 2019 r. godz. 12.00 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro Prelegentka: dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna
Dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna z wykształcenia jest etnologiem. Prowadzi badania z zakresu antropologii prawa, przede wszystkim, w Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku opublikowała książkę „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”. Jest również autorką książki dotyczącej  problematyki kontaktu kulturowego w Amazonii i roli agentów kontaktu w tym regionie. Zajmuje się także m.in. kwestiami związanymi z wielokulturowością, przemocą kulturową, konfliktem, dyskryminacją, rozwojem jako koncepcją kulturową. Prowadziła badania w kilku krajach regionu Amazonii, Meksyku oraz Kanadzie.  

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 4 lutego 2019 r.

Zaproszenie: Internet Rzeczy jako szansa i zagrożenie dla praw człowieka

Zaproszenie: Internet Rzeczy jako szansa i zagrożenie dla praw człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

Zaproszenie: Internet Rzeczy jako szansa i zagrożenie dla praw człowieka

9 kwietnia 2019 r. godz. 13.30
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegent: dr Jarosław Greser

Jarosław Greser – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu w zakresie prawa nowych technologii i regulacji wschodzących technologii. Realizator projektu badawczego Internet of Things as a Challenge to the International Legal System, w ramach którego bada obecne i planowane regulacje urządzeń IoT z perspektywy prawa międzynarodowego. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie nowych technologii.

 

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 8 kwietnia 2019 r.