Poznań Human Rights Centre

Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
About Centre

Our team

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

senior researcher, director

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

senior researcher

dr Grażyna Baranowska
dr Grażyna Baranowska

senior researcher

dr Anna Hernandez-Połczyńska
dr Anna Hernandez-Połczyńska

junior researcher

mgr Anna Wójcik
mgr Anna Wójcik

junior researcher

prof. Roman Wieruszewski
prof. Roman Wieruszewski

Retired professor

News

III OKN “Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  "Współczesne problemy ochrony praw człowieka" organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico Bono" Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, która odbędzie się 7...

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki. Wymagania: tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym, zainteresowanie prowadzeniem badań...

Projects

The Poznań Human Rights Centre is currently participating in two projects: „Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA)”, and project „The impact of universal human rights standards on the jurisprudence of the European Court of Human Rights. A critical analysis.”.

Summer Course

The Poznań Human Rights Centre has organized an annual Summer Course on International Protection of Human Rights since 1992. (Summer Course on International Protection of Human Rights).