Poznań Human Rights Centre

Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
About Centre

Our team

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

assistant professor, director

dr Anna Wójcik
dr Anna Wójcik

assistant professor

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

assistant professor

mgr Joanna Grygiel
mgr Joanna Grygiel

research assistant

dr Grażyna Baranowska
dr Grażyna Baranowska

assistant professor

mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak
mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

research assistant

dr Anna Hernandez-Połczyńska
dr Anna Hernandez-Połczyńska

assistant professor

mgr Mirosław Michał Sadowski
mgr Mirosław Michał Sadowski

research assistant

Anastasiia Vorobiova, LLM
Anastasiia Vorobiova, LLM

research assistant

prof. Roman Wieruszewski
prof. Roman Wieruszewski

Retired professor

Aktualności

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr, Uniwersytet SWPS oraz Koło Nauk Penalnych Iure et Facto działające przy Katedrze Postępowania Karnego WPiA UAM serdecznie zapraszają na doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny...

MEMOCRACY Warsaw Seminar

Zespół konsorcjum badawczego MEMOCRACY zaprasza na Seminarium naukowe i prezentację raportu pt. „Memory Laws in Hungary and Poland” organizowane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Instytut Nauk Prawnych PAN. Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2022 r....

Projekty

Poznańskie Centrum Praw Człowieka realizuje obecnie dwa projekty: „Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA)”, oraz projekt „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”.

Kurs letni

The Poznań Human Rights Centre has organized an annual Summer Course on International Protection of Human Rights since 1992. (Summer Course on International Protection of Human Rights).