dr Anna Wójcik

Dr. Anna Wójcik
Dr. Anna Wójcik

adiunkt

Dr. Anna Wójcik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i post-doc w międzynarodowym  projekcie badawczym MEMOCRACY The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past, finansowanym przez Volkswagen Stiftung (2021-24).

W latach 2019-2021 asystent badawczy w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN. W latach 2016-2019 asystent badawczy w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN.

Dr Wójcik ukończyła studia magisterskie z dziedziny prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015) oraz Master of Arts z Socjologii i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (2016). Ukończyła też studia licencjackie z filozofii i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UW (2012).

W 2021 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN obroniła rozprawę doktorską na temat ograniczeń praw i wolności jednostek w ramach polityki historycznej, które analizowała z perspektywy międzynarodowego prawa praw człowieka. Rozprawę napisała w języku angielskim. Badania do rozprawy prowadziła jako asystent badawczy w INP PAN w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective MELA (2016-2019) finansowym przez Humanities in the European Research Area.

Dr Wójcik była stypendystką programu Re: Constitution (2021-2022) i badaczką afiliowaną w Instytucie Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego oraz węgierskim Komitecie Helsińskim (2022). Prowadziła też badania jako stypendystka programu Rethink.CEE the German Marshall Fund of the United States (2021-2022) oraz junior visiting researcher w Instytucie im. T.M.C. Assera w Hadze (2018).

Prowadziła zajęcia w Instytucie Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (2018).

Od 2017 roku przygotowuje raporty analizujące stan demokracji w Polsce dla amerykańskiej organizacji Freedom House. Współpracowała też z brytyjską organizacją Article 19. Jako asystentka badawcza przygotowywała analizy dotyczące niezawisłości sądownictwa dla prof. Wojciecha Sadurskiego, Challis Profesor of Jurisprudence na Uniwersytecie w Sydney (2020).

Jest współzałożycielką i koordynatorką projektów monitorowania praworządności w Polsce – Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego oraz Rule of Law in Poland. Pisze o praworządności dla OKO.press i komentuje jako ekspertka dla krajowej i zagranicznej prasy.

Zainteresowania badawcze:

 • prawa pamięci
 • europejskie mechanizmy ochrony praworządności
 • europejski konstytucjonalizm
 • demokratyczna erozja i re-demokratyzacja
 • wolność słowa
 • wolność i pluralizm mediów

  Publikacje

  Artykuły naukowe

  • Grabowska-Moroz, B., Wójcik, A. (2021). Reframing LGBT rights advocacy in the context of the rule of law backsliding: The case of Poland. East European Journal of Society and Politics, (4), 85-103.
  • Wójcik, A. (2019). Reckoning with the Communist Past in Poland Thirty Years After the Regime Change in the Light of the European Convention on Human Rights. Polish Yearbook of International Law, (39), 135-157.
  • Wójcik, A. (2019). European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 17.
  • Gliszczyńska-Grabias, A., Baranowska, G., Wójcik, A. (2018). Law-secured narratives of the past in Poland in light of international human rights law standards. Polish Yearbook of International Law, 38, 59-72.
  • Belavusau, U., Wójcik, A. (2018). La criminalisation de l’expression historique en Pologne: la loi mémorielle de 2018 [Criminalizing historical expression in Poland: the memory law of 2018]. Archives de politique criminelle, (1), 175-188.
  • Wójcik, A. (2019). Prezentacja przetworzonego Znaku Polski Walczącej w ramach zgromadzeń publicznych, Państwo i Prawo nr 12, 24-38.
  • Wójcik, A. (2018), Glosa do orzeczenia ETPCZ z 3 września 2015 r. w sprawie Soro versus Estonia, Pismo Adwokatury Polskiej, nr 5/2018, s. 81-87.

  Rozdziały

  • Wójcik, A. (2021). Stanowiska i komentarze polskich władz wobec orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i działań instytucji unijnych dotyczących praworządności w Polsce w: J. Barcz, A. Grzelak, R., Szyndlauer (red.) Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018– 2020), Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2021, s. 989-1026.
  • Belavusau, U., Wójcik, A. (2019), Posponer los cambios de nombre de las calles tras la transición a la democracia: lecciones legales de Polonia, w: Guixe, J., Allons Carbalees, J., Consesa, R. (red.), Diez años de leyes y políticas de memoria (2007- 2017), Madrid: Ediciones La Catarata, 27-39.

  Recenzje

  • Wójcik, A. (2019). Recenzja: Gordon, Gregory, S. Atrocity Speech Law. Foundation, Fragmentation, Fruition. Państwo i Prawo, nr 3, 143-145.

  Tłumaczenia

  • Przełożyła na polski książkę Wojciecha Sadurskiego Polands Constitutional Breakdown (OUP 2019), wydaną jako Polski kryzys konstytucyjny (Liberte, 2020).

  Wpisy na blogach

  • Wójcik, A. (2022). Keeping the Past and the Present Apart The CJEU, the Rule of Law Crisis, and Decommunization. Verfassungsblog. 26 kwietnia, <https://verfassungsblog.de/keeping-the-past-and- the-present-apart/>.
  • Wójcik, A. (2021). Historians on Trial. Verfassungsblog. 11 marca, <https://verfassungsblog.de/historians- on-trial/>.
  • Wójcik, A. (2021), On the prosecutor general’s motion to the Constitutional Tribunal regarding the European Convention (case K 7/21), Rule of Law in Poland, 19 stycznia , https://ruleoflaw.pl/on- the-prosecutor-generals-motion-to-the-constitutional-tribunal-regarding-the-european convention-case-k-7-21/.
  • Wójcik, A. (2020). Memory Laws in Russia and Other Restrictions to Freedom of Expression, Legal Dialogue, 9 października , <https://legal-dialogue.org/memory-laws-in-russia-and-other-restrictions-on- freedom-of-expression>.
  • Wó A. (2020), Judges should be fully insulated from any sort of pressure. Interview with CJEU President Koen Lenaerts, Verfassungsblog, 30 January, https://verfassungsblog.de/judges- should-be-fully-insulated-from-any-sort-of-pressure/.
  • Wójcik, A. (2018). Memory laws and security, Verfassungsblog, 5 stycznia. <https://verfassungsblog.de/ memory-laws-and-security/>.
  • Baranowska G. and Wójcik, A. (2017). In defense of Europe’s memory laws, Free Speech Debate, 1 listopada. <http://freespeechdebate.com/discuss/in-defence-of- europes-memory-laws/>.