mgr Anna Wójcik

mgr Anna Wójcik
mgr Anna Wójcik

asystentka naukowa

mgr Anna Wójcik

 

Asystentka badawcza w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), Junior Visiting Fellow w T.M.C. Asser Instituut w Hadze (styczeń 2018). Obecnie kontynuuje zatrudnienie w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN.

Zainteresowania badawcze:

  • prawa pamięci
  • europejski system ochrony praw człowieka
  • praworządność i mechanizmy jej ochrony w Unii Europejskiej
  • praworządność w Polsce

Publikacje

Artykuły

  • Belavusau, U., Wójcik, A. (2019), Posponer los cambios de nombre de las calles tras la transición a la democracia: lecciones legales de Polonia, w: Guixe, J., Allons Carbalees, J., Consesa, R. (eds.), Diez años de leyes y políticas de memoria (2007-2017), Madrid: Ediciones La Catarata, s. 27-39
  • Belavusau U., Wójcik, A. (2018), La criminalisation de l’expression historique en Pologne : la loi mémorielle de 2018. „Archives de politique criminelle”. Vol. 40, s.175-188
  • Wójcik, A. and Belavusau, U., (2018), Street Renaming after the Change of Political Regime: Legal and Policy Recommendations from Human Rights Perspectives. T.M.C. Asser Brief Policy Series
  • Wójcik, A. (2018), Glosa do orzeczenia ETPCZ z 3 września 2015 r. w sprawie Soro versus Estonia, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” nr 5/2018, s.81-87.

 

Publikacje popularyzatorskie