Prawa pamięci w Turcji [publikacja]

Prawa pamięci w Turcji [publikacja]

 

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się monografia zatytułowana „Criminalizing History. Legal Restrictions on Statements and Interpretations of the Past in Germany, Poland, Rwanda, Turkey and Ukraine” wydana pod redakcją Klausa Bachmanna oraz Christiana Garuka, która zawiera rozdział autorstwa dr Grażyny Baranowskiej zatytułowany “Memory laws in Turkey: protecting the memory of Mustafa Kemal Atatürk”. 

Autorka w swoim rozdziale dokonuje analizy treści przepisów prawa tureckiego oraz praktyki ich stosowania w celu zapewnienia ochrony pamięci Mustafy Kemala Atatürka w kontekście kształtowania w ten sposób narracji o historii kraju. Ponadto badania dr Grażyny Baranowskiej prowadzą do wniosku, że prawo i presja społeczna stały się powodem wystąpienia procesu autocenzury wśród tłumaczy i wydawców w Turcji.


Więcej informacji o rozdziale autorstwa dr Grażyny Baranowskiej można znaleźć pod adresem: https://www.peterlang.com/view/9783631813539/html/ch14.xhtml

Serdecznie gratulujemy Autorce udziału w publikacji oraz interesujących wniosków płynących z przeprowadzonej analizy prawnej!

Broszura Humanities in the European Research Area

Broszura Humanities in the European Research Area

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Humanities in the European Research Area, w której przedstawiono wyniki projektów realizowanych w ramach wspólnego programu badawczego “Uses of the Past” (2016-2019).

W publikacji zaprezentowano m.in. założenia i efekty badań prowadzonych przez międzynarodowy zespół badawczy Memory Laws in European and Comparative Perspectives – (MELA). Badaniami polskiego zespołu MELA kierowała dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Principal Investigator), a w skład zespołu wchodziły dr Grażyna Baranowska (Postdoctoral Researcher) i mgr Anna Wójcik (Doctoral Researcher).

Przeczytaj publikację

Serdecznie gratulujemy!

Konferencja AHRI 2020 w Pretorii

Konferencja AHRI 2020 w Pretorii

Zapraszamy na coroczną konferencję organizowaną przez Association of Human Rights Institutes (AHRI) poświęconą prawom człowieka. W tym roku tematem przewodnim konferencji są prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne, a także równość oraz rozwój. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 września 2020 r. w Pretorii (RPA). 

Centrum Praw Człowieka na Uniwersytecie w Pretorii zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania abstraktów wystąpień w ramach trzech ścieżek tematycznych:

  • Ścieżka 1: Wrażliwość i dyskryminacja
  • Ścieżka 2: Szanse i wyzwania dla ochrony praw socjalnych
  • Ścieżka 3: Zapewnienie realizacji praw człowieka.

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 września 2020 r., jednak zostanie poprzedzona warsztatami doktoranckimi w dniach 2 i 3 września.

Termin składania abstraktów oraz propozycji organizacji paneli dyskusyjnych wykraczających poza tematykę trzech ścieżek tematycznych mija: 31 marca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji

Projekt badawczy o mowie nienawiści

Projekt badawczy o mowie nienawiści

 

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie INP PAN pt. “Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” do finansowania został wybrany projekty autorstwa badaczek z naszego Centrum. Dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska oraz dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias będą realizowały projekt pt. Responding to sexist hate speech through international human rights law.

Pełną listę projektów wybranych do dofinansowania można znaleźć tutaj.

Zaproszenie na doroczny wykład pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Zaproszenie na doroczny wykład pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na doroczny wykład poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

“Jestem feministą” – prawa kobiet w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

4 marca 2020 r. godz. 17.00
Pałac Staszica (Sala Lustrzana), ul Nowy Świat 72, Warszawa
Wykład wygłosi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Zaproszenie na wykład