Raport pt. “Disappeared Migrants and Refugees”

Raport pt. “Disappeared Migrants and Refugees”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem pt. “Disappeared Migrants and Refugees. The Relevance of the International Convention on Enforced Disappearance in their search and protection” przygotowanego na zlecenie Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka przez dr Grażynę Baranowską.

Raport identyfikuje obowiązki państw wynikające z Międzynarodowej Konwencji w sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonymi Zaginięciami i wskazuje w jaki sposób ich realizacja może przyczynić się do zapobiegania incydentom zaginięcia, a także odszukiwania migrantów oraz uchodźców uznanych za zaginionych. Zachęcamy do lektury!

 

Monografia pt. “Constitutionalism under Stress. Essays in Honour of Wojciech Sadurski”

Monografia pt. “Constitutionalism under Stress. Essays in Honour of Wojciech Sadurski”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z monografią pt. “Constitutionalism under Stress. Essays in Honour of Wojciech Sadurski” wydanej pod redakcją Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias oraz Uladzislaua Belavusau (University of Amsterdam).

 

Poszczególne rozdziały w monografii zostały przygotowane przez czołowych przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego i dotyczą wyzwań związanych z nasilającym się w Europie populizmem oraz kryzysem liberalnej demokracji. Zachęcamy do lektury!

 

Osoby zaginione a zarządzanie pamięcią

Osoby zaginione a zarządzanie pamięcią

Serdecznie zapraszamy na seminarium eksperckie pt. “Osoby zaginione a zarządzanie pamięcią” organizowany przez Asser Institute oraz UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Spotkanie online odbędzie się w dniu 24 września br. (godz. 16:00-17:30), a udział w nim wezmą dwie badaczki z naszego Centrum – dr Grażyna Baranowska w charakterze panelistki, z kolei dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias jako moderatorka.

Dyskusja jest częścią projektu MELA poświęconego zagadnieniu praw pamięci. Był on realizowany w latach 2016-2019 przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodziło Poznańskie Centrum Praw Człowieka.

Seminarium online

Tytuł: Missing persons and memory governance

Termin: 24 wrzesień (godz. 16:00-17:30)

Forma: online

Udział bezpłatny

EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki pt. “EU Anti-Discrimination Law beyond Gender” wydanej pod redakcją Uladzislau Belavusau (University of Amsterdam) oraz Kristin Henrard (Erasmus University Rotterdam).

Recenzja autorstwa dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias została opublikowana w najnowszym wydaniu czasopisma International & Comparative Law Quarterly. Zapraszam

 

Zapewnić rządy prawa w Europie [konferencja online]

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Niemiecki Instytut Praw Człowieka, Miasto Brema oraz Poznańskie Centrum Praw Człowieka zapraszają na konferencję naukową pt. Zapewnić rządy prawa w Europie: Znaczenie niezależnego sądownictwa, która odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020, w godzinach 10:00 – 13:15.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do przestrzegania zasad praworządności i demokracji w traktatach unijnych. Jednakże w wielu miejscach umacniają się autorytarne prądy polityczne, które chcą podważyć instytucje i procedury państwa prawa, a także podać w wątpliwość trójpodział władz państwowych, jak też ich obowiązek przestrzegania praw podstawowych oraz praw człowieka.

Atakowana jest również niezależność władz sądowniczych. Dlaczego niezawisłość sądownictwa ma kluczowe znaczenie i kto ją chroni? Jaką rolę odgrywają w tym względzie europejskie sądy i trybunały? Jaki wpływ na współpracę sądów w Europie będzie miało niedawne rozstrzygnięcie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób, w obliczu obecnych wyzwań, można zabezpieczyć i rozbudować ochronę praworządności i praw człowieka w Europie? Jak w nadchodzących miesiącach powinny działać europejskie instytucje, w szczególności Komisja Europejska jako strażniczka traktatów UE? Wreszcie, jaką rolę powinny przyjąć Niemcy w kontekście rozpoczynającej się w lipcu niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/…/anmeldeformu…/

Konferencja będzie transmitowana online w języku niemieckim, polskim i angielskim: www.institut-fuer-menschenrechte.de/livestream.