Seminarium naukowe o prawach dziecka

Seminarium naukowe o prawach dziecka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

UN Global Study on Children Deprived of Liberty

10 lutego 2020 r. godz. 12.30
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegent: mgr Łukasz Szoszkiewicz

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 9 lutego 2020 r.

W ramach seminarium prelegent zaprezentuje raport pt. “UN Global Study on Children Deprived of Liberty” przygotowywany pod kierownictwem Niezależnego Eksperta ONZ prof. Manfreda Nowaka. Raport, którego pełną wersję można znaleźć tutaj został opublikowany w listopadzie 2019 r. i jest pierwszym na świecie kompleksowym studium poświęconym prawom dzieci w kontekście pozbawienia wolności. W ramach projektu prelegent pełnił funkcję koordynatora analizy danych.

III OKN “Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

III OKN “Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  “Współczesne problemy ochrony praw człowieka” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego “Pro Publico Bono” Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, która odbędzie się 7 grudnia br. Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN objęło patronat honorowy nad Konferencję. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

 

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki.

Wymagania:

  1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym,
  2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
  3. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
  4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
  5. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką praw człowieka,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  4. biegła znajomość drugiego języka obcego,
  5. umiejętność obsługi strony internetowej.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.12.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2019 r.

Więcej informacji: https://inppan.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-asystent-ka-w-poznanskim-centrum-praw-czlowieka-inp-pan.html.

 

 

 

 

 

 

Grant NCN “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”

Grant NCN “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”

Z radością informujemy, że projekt badawczy “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka” został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 17. Trzyletni projekt będzie realizowany przez Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pod kierownictwem dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias.

 

 

 

Stypendium dla dr Grażyny Baranowskiej

Stypendium dla dr Grażyny Baranowskiej

Z radością informujemy, że dr Grażyna Baranowska, adiuntka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

 

 

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

 

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

19 listopada 2019 r. godz. 13.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

 

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 18 listopada 2019 r.