Resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021 in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal of October 7, 2021

Resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021 in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal of October 7, 2021

The resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021, in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal declaring inconsistency of selected provisions of the Treaty on European Union with the Constitution of the Republic of Poland is now available in the English language.

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym,
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
 3. dobra znajomość systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ,
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 5. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła znajomość języka polskiego.

  Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką praw człowieka,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich,
  4. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym,
  5. znajomość drugiego języka obcego,
  6. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

   Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl.

   Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.11.2021 r.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.11.2021 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

   Liczba wolnych stanowisk pracy: 1. 
   Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.

    

   Miejsce świadczenia pracy: Centrum Praw Człowieka INP PAN z siedzibą w Poznaniu

   Więcej informacji: https://inppan.bip.gov.pl/konkursy/konkurs.html

    

    

    

    

    

    

   Monografia pt. “Rights of Families of Disappeared Persons”

   Monografia pt. “Rights of Families of Disappeared Persons”

   Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię autorstwa dr Grażyny Baranowskiej pt. „Rights of Families of Disappeared Persons”, która niedawno ukazała się drukiem prestiżowego wydawnictwa Intersentia.
   Autorka w monografii dokonuje szerokiej analizy dorobku międzynarodowych organów sądowych i pozasądowych w dziedzinie podstawowych praw rodzin osób zaginionych, aby następnie zbadać, czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka odpowiadają na potrzeby osób, których bliscy stali się ofiarami wymuszonych zaginięć. Monografię można nabyć na stronie: https://intersentia.com/en/rights-of-families-of-disappeared-persons.html

   Grant MSCA dla dr Grażyny Baranowskiej!

   Z nieukrywaną radością dzielimy się informacją, że dr Grażyna Baranowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN otrzymała grant w prestiżowym programie Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Doktor Baranowska podczas pobytu w Centre for Fundemantal Rights w Hertie School w Berlinie będzie pogłębiała swoje badania dotyczące problematyki zaginionych migrantów.

   Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu dr Baranowskiej: https://cordis.europa.eu/project/id/101026079 oraz informacjami na temat programu MSCA: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

   Zaproszenie na wykład otwarty

   Zaproszenie na wykład otwarty

   Serdecznie zapraszamy na doroczny wykład poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

   O władzy nad władzami, czyli o wydawaniu dziennika urzędowego na kanwie sprawy K 1/20

   3 marca 2021 r. godz. 11:00
   Wykład odbędzie się online – link do transmisji
   Wykład wygłosi Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

   Zaproszenie na wykład