mgr Łukasz Szoszkiewicz

mgr Łukasz Szoszkiewicz
mgr Łukasz Szoszkiewicz

asystent naukowy

mgr Łukasz Szoszkiewicz

 

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia), koordynator analizy danych (Data Coordinator) w projekcie UN Global Study on Children Deprived of LibertyRealizuje własny projekt badawczy pt. “Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji – obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ust. 1 lit. b) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium (2019-2021).

Odbył staż naukowy w Instytucie Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu (marzec-maj 2018 r.), a także w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu (luty-lipiec 2019 r.), w trakcie którego pracował w zespole analizy danych realizującym ogólnoeuropejską Ankietę o Prawach Podstawowych (Fundamental Rights Survey) oraz Ankietę o Romach i Travellersach (Roma and Travellers Survey).

Zainteresowania badawcze:

 • nowe technologie i prawa człowieka (w szczególności obowiązki państw związane z zarządzaniem danymi)
 • prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne (w szczególności w systemie ONZ)
 • prawa dziecka
 • statystyczne metody analizy tekstu

Publikacje

Rozdziały w monografiach

  • Prawo do edukacji. W: Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8462-2, s. 625-688.
  • Prawo do korzystania z osiągnięć postępu naukowego. W: Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8462-2, s. 726-744.
  • 15 ust. 2, ust. 3, ust. 4. W: Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8462-2, s. 759-772.
  • Szoszkiewicz Ł., Wiczanowska H., 2016, Establishing state by the Internet? The role and impact of the Russian propaganda in Internet on the perception of conflict in Eastern Ukraine and identity of people living in Luhansk People’s Republic. W: K. Sygidus (red.), Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

 

Artykuły naukowe

 • Financial Institutions and Individual Autonomy – a Human Rights Perspective [współautorstwo z R. Świergiel], “Roczniki Nauk Prawnych” XXVIII, https://doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-7en.
 • The Protection of the Right to Education in Minority Language: the Council of Europe’s Standards [współautorstwo z H. Wiczanowska], Polish Political Science Yearbook, vol. 47 (2018).
 • Internet Access as a new Human Right? State of the Art on the Threshold of 2020, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, nr 8/2018, ISSN 2083-9782, eISSN 2450-0976.
 • Linguistic Human Rights in Education, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, nr 7/2017, DOI 10.14746/ppuam.2017.7.07.