PHRC
Nasi Pracownicy

Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1973 do 2006 roku. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni doradca Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.
Zainteresowania badawcze: prawa człowieka, prawo konstytucyjne.

Najważniejsze publikacje:

  • Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, (red.), Poznań 1990,
  • Prawa Człowieka. Dokumenty, t.2. Prawa osób zatrzymanych i aresztowanych, (red.), Poznań 1995.