O nas

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka powstało w 1973 roku. Jest placówką naukową działającą w ramach Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Centrum zostało powołane w celu prowadzenia badań naukowych, kształcenia specjalistów oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie praw człowieka. Przedmiotem zainteresowań pracowników naukowych Centrum są w szczególności problemy związane z przystosowaniem polskiego porządku prawnego do wymogów stawianych przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

Działalność Centrum wspiera utworzona w 1990 roku Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”.