AHRI

ASSOCIATION OF HUMAN RIGHTS INSTITUTES – STOWARZYSZENIE INSTYTUTÓW PRAW CZŁOWIEKA (AHRI)

Członkami AHRI są obecnie 22 europejskie Instytuty Praw Człowieka.
Celem stowarzyszenia jest promocja badań, edukacji i dyskusji w dziedzinie praw człowieka.
Stowarzyszenie swoje statutowe zadania realizuje poprzez:

 • funkcjonowanie w charakterze platformy dyskusji akademickich organizowanych w formie seminariów, konferencji itd.,
 • popieranie współpracy w zakresie badań naukowych i edukacji,
 • inicjowanie przedsięwzięć badawczych i edukacyjnych,
 • ułatwianie wymiany pracowników Instytutów członkowskich oraz doktorantów,
 • opracowywanie opinii z własnej inicjatywy bądź na wniosek międzynarodowych instytucji rządowych, innych ciał międzynarodowych, rządów, parlamentów, partii politycznych, organów samorządów prawniczych, instytucji i grup społecznych.

AHRI uczestniczy w wydawaniu następujących publikacji:

 • Baltic Yearbook of International Law
 • Criminal Law Forum
 • Human Rights in Development Yearbook
 • International Journal on Minority and Group Rights
 • Netherlands Quarterly of Human Rights
 • Nordic Journal of Human Rights
 • Nordic Journal of International Law
 • Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library (Blue Series)
 • Raoul Wallenberg Institute Series of Intergovernmental Human Rights Documentation (Green Series)
 • Raoul Wallenberg Institute Thematic Human Rights Guides (Red Series)
 • Raoul Wallenberg Institute Report Series

Obecnie, stowarzyszenie realizuje również projekt naukowy pod tytułem „Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy” finansowany przez COST w ramach akcji A28.
Zgodnie z ustaloną tradycją, AHRI organizuje corocznie konferencje naukowe połączone z obradami Zgromadzenia AHRI.
Szczegółowe informacje na temat opisanych powyżej form działalności oraz struktury Association of Human Rights Institutes znajdziecie Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia.