Zaproszenie: Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

5 lutego 2019 r. godz. 12.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna

Dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna z wykształcenia jest etnologiem. Prowadzi badania z zakresu antropologii prawa, przede wszystkim, w Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku opublikowała książkę „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”. Jest również autorką książki dotyczącej  problematyki kontaktu kulturowego w Amazonii i roli agentów kontaktu w tym regionie. Zajmuje się także m.in. kwestiami związanymi z wielokulturowością, przemocą kulturową, konfliktem, dyskryminacją, rozwojem jako koncepcją kulturową. Prowadziła badania w kilku krajach regionu Amazonii, Meksyku oraz Kanadzie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl)                            do dn. 4 lutego 2019 r.

Seminarium: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe

Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

13 listopada 2018 r. godz. 13.30

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegenci:

adw. Anna Mazurczak, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

adw. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii

Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 9 listopada 2018 r.

 

Memory Laws in Post-Transitional Democracies Conference. October 5th, 2018, Warsaw, Poland

An international academic conference on memory laws „Memory Laws in Post Transitional Democracies. Case Studies from Post-Communist States Conference” takes place in Warsaw, Poland on the 5th of October 2018.

Keynote lecture: prof. Nikolai Koposov (Emory University).

The conference is organized jointly by

The conference if supported by the Humanities in European Research Area HERA CRP no. 15.094.

The language of the conference is English.

There is no attendance fee.

Please confirm your attendance until September 20th, 2018 at phrc@man.poznan.pl

Wykład Pamięci Dr Leny Kondratiewej-Bryzik

 

Serdecznie zapraszamy na doroczny wykład poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który odbędzie się 13 marca br. o godz. 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (sala 3.1. Collegium Iuridicum Novum). Wykład pt. „Prawa człowieka w praktyce adwokackiej” wygłosi Pani Mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Zaproszenie

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

Nowelizacja Ustawy o IPN jako nowe prawo pamięci w Polsce

5 marca 2018 r. godz. 13.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 2 marca 2018 r.

Seminarium 5_03_zaproszenie.

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

Wielki Głód (1932-1933) na Ukrainie i kwestia odpowiedzialności korporacji transnarodowych

23 stycznia 2018 r. godz. 12.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Kateryna Krakhmalova

Komentarz: mgr Jakub Jaraczewski

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 19 stycznia 2018 r.

Więcej informacji: Seminarium 23_01.

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN

UCHWAŁA NR 2/2017

KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DNIA 21 LIPCA 2017 R.

 

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 w związku z § 5 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2012 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

 

Komitet Nauk Prawnych PAN kilkakrotnie już zabierał głos w sprawach, które dotyczą podstaw funkcjonowania rządów prawa w Polsce. Zwracał uwagę na niebezpieczeństwa związane z naruszaniem norm, zasad i wartości chronionych konstytucyjnie.

Obecnie procedowane są ustawy ingerujące w ustrojowe podstawy funkcjonowania organów władzy sądowniczej (ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawa o Sądzie Najwyższym).

Jednoznacznie należy podkreślić – ustrój państwa oparty jest na podziale i równowadze władz. Zarazem Konstytucja RP zapewnia władzy sądowniczej odrębność i niezależność od innych władz (art. 173).

Niewątpliwie każde państwo musi mieć swoje mechanizmy, które zapewnią mu zdolność do dokonywania koniecznych reform, poprawy sprawności jego działania czy dostosowania się do cywilizacyjnych wyzwań. Zmiany prawne, szczególnie w sferze ustrojowej, muszą wszakże dokonywać się w zgodzie z postanowieniami Konstytucji RP – po dojrzałym namyśle oraz z zachowaniem wszystkich reguł demokratyzmu przy stanowieniu prawa. Służyć mają bowiem dobru wspólnemu – wszystkim obywatelom, zachowując pokój społeczny!

Przestrzegamy jednocześnie wszystkich, na których ciąży szczególny obowiązek troski o dobro wspólne ze względu na powierzoną im władzę w państwie, że naruszanie tychże zasad – jak uczy historia – najczęściej ostatecznie obraca się przeciwko samym obywatelom oraz niszczy podstawy kultury prawnej.

Profesor Wiktor Osiatyński

 

O Profesorze Wiktorze Osiatyńskim nie można pisać w czasie przeszłym, nawet jeśli przegrał walkę z ciężką chorobą z jaką zmagał się przez ostatnie lata. Pozostanie On bowiem dla nas na zawsze wzorem i stałym punktem odniesienia w naszych pracach naukowych i w działalności na rzecz praw człowieka. Zarówno jako człowiek, działacz społeczny, wykładowca i uczony. Żegnając Go chcemy wyrazić głęboką wdzięczność, za to, że był gotowy współpracować z nami. Wykład, jaki wygłosił na nasze zaproszenie w Poznaniu w 2009 r., był mądrą lekcją obywatelskiego zaangażowania i nieugiętej konsekwencji w obronie praw człowieka. Winni Mu jesteśmy złożenia obietnicy, że będziemy czynili wszystko co w naszej mocy, aby podążać śladem Jego przesłania i starać się, aby dziedzictwo idei, które nam przekazał, pozostało zawsze żywe i aktualne. R.I.P.