E.MA

EUROPEAN MASTER’S DEGREE IN HUMAN RIGHTS & DEMOCRATISATION – EUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRATYZACJI (E.MA)

E.MA to unikalny, intensywny, jednoroczny, zaawansowany program magisterski, w trakcie którego 90 studentów ma sposobność uczenia się praw człowieka w teorii i w praktyce poprzez studia w Wenecji i na 39 uniwersytetach reprezentujących wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, jak również podczas misji w terenie. Nauczanie ma charakter interdyscyplinarny i odzwierciedla nierozerwalne związki pomiędzy prawami człowieka, demokracją, pokojem i rozwojem. Program E.MA oferuje możliwość poznania praw człowieka, procesów demokratycznych i stosunków międzynarodowych z perspektywy prawa, politologii, historii, antropologii i filozofii.

W trakcie pierwszego semestru odbywanego w Wenecji, studenci zyskują sposobność przebywania w wielokulturowym środowisku, jak również brania udziału w kursach prowadzonych przez wybitnych uczonych i ekspertów z całego Świata oraz funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, Rada Europy czy Unia Europejska.

Po ukończeniu pierwszego semestru, uczestnicy programu przenoszą się do wybranego uniwersytetu działającego w ramach sieci E.MA, gdzie prowadzą specjalistyczne badania nad wybranym przez siebie tematem i piszą pracę magisterską.

Studia E.MA wieńczy wyjątkowy w skali światowej, Europejski Tytuł Magisterski w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji przyznawany obecnie wspólnie przez 6 uniwersytetów, przy czym grono to stale się powiększa.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na niezwykle prestiżowy zaawansowany staż w biurze delegacji Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej przy ONZ w Genewie i w Nowym Jorku. Innym wyróżniającym się laureatom programu E.MA oferowane są praktyki w instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy, OBWE oraz w znaczących międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

Warto tutaj dodać, że studentom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznawane są zwolnienia z opłat za studia, jak również różne formy stypendiów, w wyniku czego wysokie koszty uczestnictwa w programie zostają znacznie zredukowane lub niemal całkowicie wyeliminowane.
Program E.MA jest organizowany przez EIUC (European Inter – University Centre for Human Rights and Democratisation) a na szczeblu krajowym koordynowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka. Funkcję Dyrektora E.MA w Polsce pełni prof. dr hab. Zdzisław Kędzia. Dalsze informacje, łącznie z wymogami, jakie muszą spełniać aplikanci oraz formularzem zgłoszenia, znajdą Państwo na stronach internetowych: sieci E.MA oraz EIUC.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Sekretarzem Programu w Polsce – panią Beatą Zięba (Wydział Prawa UAM): email:
bazie@amu.edu.pl,
tel. 061 8294 233.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w tegorocznym programie należy przesłać do 1 maja 2012 r. do EIUC Secretariat, Monastery of San Nicolo, Riviera San Nicolo 26, IT ? 30126 Venice ? Lido oraz mailem na adres:ema.secretariat@eiuc.org (tel 0039 041 272 0911, fax: 0039 041 272 0914; website at http://www.emahumanrights.org.)