Informacje o kursie

kurs_top1

Kurs letni
Summer Course on International Protection of Human Rights „Gender in law and practice”

Od 1992 roku Poznańskie Centrum Praw Człowieka organizuje corocznie dziesięciodniowy kurs poświęcony międzynarodowej ochronie praw człowieka. Kurs skierowany jest przede wszystkim do młodych aktywistów w dziedzinie praw człowieka: prawników, dziennikarzy, naukowców, studentów i pracowników organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

XXVII edycja kursu odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 5 września 2018 r. w Poznaniu.

Kurs jest organizowany przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dostępnych jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje.