Informacje o kursie

kurs_top1

Kurs letni
Refugees and Migrants in International Human Rights Law

Od 1992 roku Poznańskie Centrum Praw Człowieka organizuje corocznie dziesięciodniowy kurs poświęcony międzynarodowej ochronie praw człowieka. Kurs skierowany jest przede wszystkim do młodych aktywistów w dziedzinie praw człowieka: prawników, dziennikarzy, naukowców, studentów i pracowników organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

XXVI edycja kursu odbędzie się w dniach od 3 do 12 lipca 2017 r. w Poznaniu.

Kurs jest organizowany przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje: Summer Course 2017_information