Kontakt

POZNAŃSKIE CENTRUM PRAW CZŁOWIEKA
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel/fax:  61 8 520 260
e-mail: phrc@man.poznan.pl