Nasze Publikacje

Publikacje Poznańskiego Centrum Praw Człowieka:

 1. Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, [red.] L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, Wolters Kluwers, Warszawa 2013
 2. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, [red.]  R. Wieruszewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 3. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie,  K. Sękowska-Kozłowska Toruń 2011
 4. Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne [red.] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 5. Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, [red.]  R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska i K. Sękowska-Kozłowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 6. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – aspekty prawne i społeczne, [red.] R. Wieruszewski i M. Wyrzykowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.
 7. Komentarze Ogólne Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z lat 1999-2004, [red.] R. Hliwa i R. Wieruszewski, Poznań 2004.
 8. Prawa Człowieka. Prawa Rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, [red.] R. Hliwa i A. N. Schulz, Poznań 2003.
 9. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania, [red.] R. Wieruszewski i R. Hliwa, Poznań 2002.
 10. Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych, [red] M. Piechowiak i R. Hliwa, Poznań 2001.
 11. Deklaracja Wiedeńska i Program Działania Światowej Konferencji Praw Człowieka Wiedeń, Czerwiec 1993, [red.] R. Hliwa, Poznań 1998.
 12. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim ustawodawstwie i praktyce organów ochrony prawa, [red.] L. Wiśniewski, Poznań 1996.
 13. Prawa Człowieka. Dokumenty, t.2. Prawa osób zatrzymanych i aresztowanych, [red.] Z. Kędzia, Poznań 1995.
 14. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym. Materiały Seminarium UniDem, Poznań 1994.
 15. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka nr 6, Nienaturalna prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, [red.] T. Smyczyński, Poznań 1994.
 16. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka nr 5, Prawa człowieka. Bibliografia polska, [red.] A. Woźniak-Tyczka, Poznań 1994.
 17. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka nr 4, Ochrona praw osób chorych psychicznie, [red.] L. Wiśniewski, Poznań 1994.
 18. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka nr 3, Wolność akademicka, [red.] M. Piechowiak, Poznań 1993.
 19. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka nr 2, Karta Praw i Wolności, [red.] A. Woźniak-Tyczka, Poznań 1993.
 20. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka nr 1, Granice wolności słowa – polska edycja „Mein Kampf” A. Hitlera, [red.] A. Woźniak-Tyczka, Poznań 1992.
 21. The Draft Polish Constitution 1991 in the light of comparative law, [red] M. Piechowiak i R. Hliwa, Poznań 1993.
 22. Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii, [red.] R. Hliwa i R. Wieruszewski, Poznań-Warszawa 1993.