Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN w pełni solidaryzuje się z opinią i działaniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie tylko w odniesieniu do samego problemu stosowania tortur, lecz również reakcji części mediów na ostatnie wydarzenia związane z ujawnieniem raportu Senatu Stanów Zjednoczonych na temat działań CIA. Jako wysoce niepokojące oceniamy wypowiedzi niektórych przedstawicieli środowiska politycznego i dziennikarskiego, w których rozważa się m.in. kwestię skuteczności tortur oraz atakuje tych, którzy dążą do ujawnienia prawdy na temat ewentualnej odpowiedzialności polskich władz za dokonywanie tortur przez służby obcego wywiadu na terenie naszego państwa.

Bezwzględny zakaz tortur wynika nie tylko z polskiej Konstytucji oraz ustawodawstwa zwykłego, ale także z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Na mocy tego prawa Polska jest zobowiązana do przestrzegania całkowitego, absolutnego zakazu tortur na terytorium podlegającym jurysdykcji władz polskich. Wszelkie dyskusje nad ?opcjami? i skutecznością ich stosowania są nie tylko moralnie, lecz także prawnie niedopuszczalne. Zobowiązania Polski obejmują również przeprowadzenie rzetelnego dochodzenia w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzeń, w których doszło do złamania tego zakazu.

Dla prawników stwierdzenia te powinny być oczywiste. Bardzo ważne jest jednak, aby przekaz ten dotarł również do szerokiej opinii publicznej. Jest to wspólny obowiązek mediów, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Apelujemy, aby wszyscy oni wywiązali się z niego w sposób rzetelny.