Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

wraz z Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr

oraz Zakładem Praw Człowieka WPiA UW

 zapraszają na

Doroczny Wykład Otwarty Pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Prawo do śmierci i etyka umierania

Wykład wygłosi profesor Zbigniew Szawarski.

5 marca 2014 r., godz. 13.30

sala 3.1 Coll. Iur. Novum, al. Niepodległości 53

Poznań

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do dnia 3 marca 2015 r. drogą mailową:  phrc@phrc.pl

Zaproszenie