Informujemy, że z dniem 1 marca zakończyła się kadencja dyrektora INP PAN prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego oraz zastępcy dyrektora prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej. Dziękujemy im za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz Instytutu i wsparcie, jakiego udzielali działaniom PHRC. Funkcję Dyrektora objęła dr hab. prof. INP PAN Celina Nowak. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w wypełnianiu tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka oraz Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego