Seminarium

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym
Przeciwdziałanie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i
tożsamości płciowej – nowe tendencje w polskiej legislacji i orzecznictwie
Referentki: mgr Aleksandra Gliszczyńksa – Grabias i mgr Katarzyna Sękowska – Kozłowska, INP PAN
Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Centrum przy
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

Seminar

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym
Przeciwdziałanie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i
tożsamości płciowej – nowe tendencje w polskiej legislacji i orzecznictwie
Referentki: mgr Aleksandra Gliszczyńksa – Grabias i mgr Katarzyna Sękowska – Kozłowska, INP PAN
Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Centrum przy
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu