Humanity in Action – AKTYWACJA.pl

AKTYWACJA.pl
Interaktywna inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację Humanity in Action Polska, której celem jest ożywienie działalności społeczności lokalnych i środowisk mniejszości narodowych i etnicznych dzięki działalności przyszłych liderów na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Polsce.

 

Cele AKTYWACJI.pl
 Przygotowanie młodych ludzi do działalności na rzecz praw mniejszości narodowych i etniczny Stworzenie forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi liderami mieszkającymi w Polsce i za granic. Inspirowanie studentów do podejmowania działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w ich lokalnym otoczeniu