Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Miło nam poinformować,

że 26 października 2010 r. nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa dr Ireneusza C. Kamińskiego, pracownika naukowego Instytutu Nauk Prawnych PAN, pt. ?Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna?
AUTOROWI GRATULUJEMY ? Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

Więcej szczegółów

Seminarium

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

 Czy pacjent zawsze musi być chory? Prawo do uzyskania informacji podczas postępowania medycznego.

Referentka: mgr Julita Jabłońska , doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM
Seminarium odbędzie się 27 październikaa 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

Konferencja – program

Program konferencji:
 
9.30 ? 9.45 Powitanie ? prof. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
9.45 ? 10.15 Wykład otwierający – Halina Bortnowska, grupa Wirydarz, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
10.15 ? 12.00  Panel I Wolność religijna a państwo
Moderator ? prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, Katedra Prawa Konstytucyjnego, WPiA UAM                                  
1.     Symbole religijne w przestrzeni publicznej ? standardy europejskie ? dr Michał Kowalski, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, WPiA UJ
 
2.     Symbole religijne w przestrzeni publicznej w świetle prawa polskiego ? dr hab. Jarosław Szymanek, Instytut Nauk Politycznych, WDiNP UW
 
3.     Problem prawa własności a funkcjonowanie kościołów i związków wyznaniowych w Polsce ? dr Paweł Borecki, Katedra Prawa Wyznaniowego WPiA UW                                                                                                                
Dyskusja
 
12.00 ? 12.30 Przerwa na kawę
 
12.30 ? 14.15 Panel II 

Wolność religijna a jednostka
Moderator ? prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK
 
1.     Wolność słowa a granice wolności sumienia i wyznania – dr Ireneusz Kamiński, INP PAN
2.     Wolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania ? dr hab. Adam Wiśniewski, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, WPiA UG
3.     Wolność twórczości artystycznej a granice wolności sumienia i wyznania ? mgr Mateusz Bieczyński, doktorant INP PAN
4.     Uzewnętrznianie przynależności religijnej ? dr Wojciech Brzozowski, Katedra Prawa Wyznaniowego WPiA UW

Dyskusja

 
14.15 ? 15.00 Lunch
 
15.00 ? 16.45 Panel III 

Wolność religijna a religia
Moderator ? prof. dr hab. Ewa Łętowska, sędzia TK
1.     Problem finansowania szkół wyznaniowych ze środków publicznych ? standard Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych ? prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
2.     Problem finansowania szkół wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce ? dr Witold Sobczak, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
3.     Nauczanie religii i etyki w szkołach publicznych w świetle standardów międzynarodowych i prawa polskiego – dr Adam Bodnar, Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Dyskusja
 
16.45 ? 17.00 Podsumowanie konferencji