Nagrody Historyczne “Polityki” 2011

 Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska wraz z ojcem, profesorem Jerzym Krzyżanowskim, otrzymali Nagrode Historyczną
tygodnika “Polityka” za swoją ksiażkę

“Według ojca, według córki.
Historia rodu”.

Gratulujemy – Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka