Konferencja

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UAM Zakład Praw Człowieka WPiA UW Fundacja “Promocja praw człowieka – Badanie i Nauczanie” zapraszają na

IV doroczną konferencję Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii

organizowana przy wsparciu finansowm CEE Trust oraz WPiA UAM

 

Poznań, 6 grudnia 2011 roku

Miejsce konferencji: Collegium Iuridicum Novum, Sala Gamma, UAM w Poznaniu

Seminarium

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Jak jeden oficer rozpętał wojne: uwagi na kanwie wyroku ETPCz w sprawie Markin przeciwko Rosji

Referentka: dr Jelena Kondratiewa- Bryzik

Seminarium odbędzie się 8 listopada 2011 r., o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu