Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Znieważanie religii-dyskusja na forum ONZ

Referentka: mgr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Seminarium odbędzie się 10 stycznia 2012 r tj. wtorek, o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

Nowa publikacja ?Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ? ustrój, kompetencje, funkcjonowanie?

Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa TNOiK Toruń ukazała się publikacja ?Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ? ustrój, kompetencje, funkcjonowanie? autorstwa Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej, adiunkta w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.tnoik.com.pl/pl/p/Komitet-ONZ-ds.-Likwidacji-Dyskryminacji-Kobiet-ustroj-kompetencjefunkcjonowanie/360