Wykład otwarty prof. Sadurskiego

W dniu 8 marca 2012 o godzinie 16:00, w budynku Collegium Iuridicum Novum sala 4.13, odbędzie się wykład otwarty prof. Sadurskiego.

Tytuł wykładu: Prawa człowieka a wolność 

Wykład organizują Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Wydział Prawa i Administracji UAM.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na
ustawodawstwo w Turcji. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka dotyczącego wolności wyznania

Referentka: mgr Grażyna Baranowska

Seminarium odbędzie się 21 lutego 2012 r tj. wtorek, o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu