dr Jelena Kondratiewa-Bryzik

3 marca 2013 mija rok od śmierci dr Jeleny Kondratiewej-Bryzik w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Każdego dnia, który minął od tamtej strasznej daty przekonujemy się, jak bardzo nam Leny brakuje ? jako świetnego naukowca i chluby Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, niezwykłej, pełnej pasji i zainteresowań osoby, serdecznej i zawsze gotowej do pomocy innym koleżanki, jako przyjaciółki.

Lena jest jednak nadal z nami, będąc inspiracją do realizacji wielu naukowych projektów i planów. Jednym z nich jest organizowane w dn. 8-9 marca br. we Wrocławiu, międzynarodowe seminarium naukowe na temat praw kobiet, które dedykowane jest Jej pamięci. W 2013 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukaże się również książka na temat praw człowieka w kontekście rozwoju biotechnologii, będąca podsumowaniem dorocznej konferencji Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, zorganizowanej przez Lenę w 2011 r.

Chcielibyśmy także podziękować wszystkim, którzy o Lenie pamiętają i starają się, aby jej dorobek i wspomnienia o Niej zachować.

Leno, myślimy o Tobie i tęsknimy za Tobą

przyjaciele i współpracownicy z PCPCz

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

 zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Ochrona praw mniejszości narodowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw Człowieka ONZ

Referentka: mgr Grażyna Baranowska

Seminarium odbędzie się 19 lutego 2013 r tj. wtorek o godzinie 14:00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka na ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

E.MA application deadline 15 March

European Master?s Degree in Human Rights and Democratisation for the  academic year 2013/2014 is now open. More information:

http://eiuc.org/education/ema/becoming-an-ema-student/how-to-apply.html