prof.Leszek Wiśniewski

Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela, Kolegę i Współpracownika

Prof. zw. dr. hab. Leszka Wiśniewskiego.

Profesor Wiśniewski był współzałożycielem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz wielu towarzystw naukowych. Jako ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego miał wielki wkład w tworzenie Konstytucji RP. Był człowiekiem pogodnym, życzliwym ludziom, gotowym dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym.

Będzie Go nam bardzo brakowało.

Żonie i Córce składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Poznańskiego Oddziału Instytutu Nauk Prawnych PAN.

United Nations Declaration on the Right to Peace

On 16 May 2013, a Workshop of experts to evaluate and provide input from the Eastern European countries, as well as a global perspective, on the draft United Nations Declaration on the Right to Peace, will take place in Oświecim (Poland). The Workshop will be co-hosted by the Cities of Plonsk, Oswiecim and Wielun and co-organized by the Poznan Human Rights Centre (Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences), the Spanish Society for International Human Rights Law (SSIHRL), the International Observatory of the Human Right to Peace (IOHRP) and the University Abat Oliba (Barcelona) with the support of the International Association of Peace Messenger Cities (IAPMC) and the World Council of Churches (WCC).

Additionally, on 15 May 2013, the City Council of Oswiecim will arrange a visit to the concentration camp of Auschwitz II?Birkenau, in which all participants at the Workshop will pay tribute to the victims of the Holocaust.

For further information please see in http://www.aedidh.org/?q=node/2191