Publikacja: “Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?”

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka we wrześniu 2013 r. pt. “Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?” (red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka). Wśród autorów publikacji jest również adjunktka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Więcej informacji na temat publikacji: www.obserwatorium.org

Publikacja: Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Jakie obowiązki ciążą na państwie w zakresie zwalczenia dyskryminacji? – decyzja Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w sprawie TBB przeciwko Niemcom

Decyzja: TBB v Germany

 Referentka: mgr Grażyna Baranowska

Seminarium odbędzie się we wtorek 17 września o godz. 14.00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka na ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu