Relacja z konferencji “20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”

23 października po raz szósty grono znawców problematyki praw człowieka zebrało się na Dorocznej Konferencji Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN. W tym roku dyskutowano na temat: ?20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość?. Konferencję otworzyli Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN prof. Roman Wieruszewski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Roman Budzinowski oraz dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, która podzieliła się kilkoma uwagami dotyczącymi znaczenia obywatelstwa Unii Europejskiej. Wykład otwierający na temat stanowiska Rządu RP w sprawach dotyczących obywatelstwa Unii Europejskiej rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE wygłosił Cezary Herma, Dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wśród prelegentów znaleźli się prof. Wojciech Sadurski, prof. Bartosz Makowicz, dr Anna Śledzińska-Simon, Senator RP Józef Pinior, dr Adam Bodnar, dr Dorota Pudzianowska, dr Marcin Dąbrowski, dr Filip Jasiński, mgr Anna Czaplińska, dr Maciej Taborowski, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias oraz mgr Krzysztof Śmiszek. Wystąpienia dotyczyły różnych aspektów obywatelstwa UE, koncentrując się wokół zagadnienia legitymacji demokratycznej UE, praw nadanych obywatelom oraz zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Omówiono m.in. kwestię autonomizacji pojęcia obywatelstwa oraz realnego wymiaru korzystania z praw wyborczych przez obywateli.  Konferencja stanowiła też okazję do sformułowania uwag krytycznych odnoszących się do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej czy implementacji przepisów dyrektyw antydyskryminacyjnych do prawa polskiego. Poruszone problemy zostały przedstawione w oparciu o analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz praktyki korzystania z praw przysługujących obywatelom.

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu organizacyjnemu Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego Uniwersytetu Viadrina oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Patronat nad konferencją objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Konferencja: 20 lat ochrony praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Wydziałem Prawa i Administracji i partnerami serdecznie zaprasza na swoją VI doroczną konferencję:

20 lat ochrony praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej : Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. Konferencja odbędzie się dn. 23 października 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dn. 18 października 2013 r. drogą mailową: phrc@man.poznan.pl lub telefoniczną: 697-100-981 (dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias).

PLAKAT

ZAPROSZENIE