Seminar

Poznań Human Rights Center

invites to participate in the seminar held by

Professor Roman Wieruszewski and PhD Katarzyna Sękowska-Kozłowska:

Healthcare professionals? right to conscientious objection v. patients? rights. Focus on reproductive health.

 The seminar will take place on 18th June at 11.30 a.m.

in Poznań, Mielżyńskiego 27/29.

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Healthcare professionals? right to conscientious objection v. patients? rights. Focus on reproductive health.

 Referenci: prof. Roman Wieruszewski, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Seminarium odbędzie się w środę 18 czerwca o godz. 11.30

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Projekt NCN

Asystentka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka, mgr Grażyna Baranowska, rozpoczęła właśnie realizację projektu “Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych” finansowanego przez NCN w ramach programu Preludium (2013/11/N/HS5/04044).

Summer Course

We inform that the deadline for applications was extended to Sunday, 8th June.

Kurs letni

Informujemy, iż ze względu na przyszłotygodniowe spotkanie komisji wybierającej uczestników kursu przyjmujemy zgłoszenia do końca tego tygodnia (niedzieli 8 czerwca).