Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN w pełni solidaryzuje się z opinią i działaniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie tylko w odniesieniu do samego problemu stosowania tortur, lecz również reakcji części mediów na ostatnie wydarzenia związane z ujawnieniem raportu Senatu Stanów Zjednoczonych na temat działań CIA. Jako wysoce niepokojące oceniamy wypowiedzi niektórych przedstawicieli środowiska politycznego i dziennikarskiego, w których rozważa się m.in. kwestię skuteczności tortur oraz atakuje tych, którzy dążą do ujawnienia prawdy na temat ewentualnej odpowiedzialności polskich władz za dokonywanie tortur przez służby obcego wywiadu na terenie naszego państwa.

Bezwzględny zakaz tortur wynika nie tylko z polskiej Konstytucji oraz ustawodawstwa zwykłego, ale także z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Na mocy tego prawa Polska jest zobowiązana do przestrzegania całkowitego, absolutnego zakazu tortur na terytorium podlegającym jurysdykcji władz polskich. Wszelkie dyskusje nad ?opcjami? i skutecznością ich stosowania są nie tylko moralnie, lecz także prawnie niedopuszczalne. Zobowiązania Polski obejmują również przeprowadzenie rzetelnego dochodzenia w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzeń, w których doszło do złamania tego zakazu.

Dla prawników stwierdzenia te powinny być oczywiste. Bardzo ważne jest jednak, aby przekaz ten dotarł również do szerokiej opinii publicznej. Jest to wspólny obowiązek mediów, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Apelujemy, aby wszyscy oni wywiązali się z niego w sposób rzetelny.

Ankieta dla osób starających się o organizację lekcji etyki/religii mniejszościowej

Zachęcamy osoby, które starały się (lub nadal starają) o zorganizowanie w szkołach publicznych lekcji etyki lub religii mniejszościowej o wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem:

http://www.badania.infondo.com.pl/index.php/866734/lang-pl.

Ankieta ta została przygotowana ramach badania ?Dostępność lekcji religii mniejszościowych oraz lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej? prowadzonego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Temat badania został zaproponowany przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN w związku z zaproszeniem skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu ds. równego traktowania do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2014 i 2015.

Gratulacje

Serdecznie gratulujemy Panu Witoldowi Sobczakowi uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Wpływ specjalnych procedur Rady Praw Człowieka na realizację praw jednostki.

 Referentka: mgr Anna Połczyńska

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godz. 13.00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.