Oświadczenie

Z niepokojem śledzimy informacje o perturbacjach towarzyszących procesowi powoływania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ochrona danych osobowych stała się współcześnie jedną z najważniejszych gwarancji dla realizacji podstawowych praw i wolności człowieka. GIODO spełnia w tych warunkach kluczową rolę.  Niezbędne jest zatem wskazanie na to stanowisko kompetentnej osoby, w transparentnym i pozbawionym politycznych aspektów procesie. Informacje, które docierają do opinii publicznej na temat nie merytorycznych przesłanek wstrzymywania wyboru GIODO, pomimo uprzedniego wyłonienia kandydata spełniającego wszystkie wymagane kryteria i cieszącego się autorytetem i poparciem organizacji pozarządowych,  budzą nasze głębokie zaniepokojenie.  Apelujemy do czynników decyzyjnych o poważne i merytoryczne potraktowanie tej sprawy.

 

W imieniu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

Prof. dr Roman Wieruszewski

 

Oświadczenie

Z niepokojem śledzimy informacje o perturbacjach towarzyszących procesowi powoływania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ochrona danych osobowych stała się współcześnie jedną z najważniejszych gwarancji dla realizacji podstawowych praw i wolności człowieka. GIODO spełnia w tych warunkach kluczową rolę.  Niezbędne jest zatem wskazanie na to stanowisko kompetentnej osoby, w transparentnym i pozbawionym politycznych aspektów procesie. Informacje, które docierają do opinii publicznej na temat nie merytorycznych przesłanek wstrzymywania wyboru GIODO, pomimo uprzedniego wyłonienia kandydata spełniającego wszystkie wymagane kryteria i cieszącego się autorytetem i poparciem organizacji pozarządowych,  budzą nasze głębokie zaniepokojenie.  Apelujemy do czynników decyzyjnych o poważne i merytoryczne potraktowanie tej sprawy.

 

W imieniu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

Prof. dr Roman Wieruszewski

 

Wykład otwarty

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak serdecznie zapraszają na wykład otwarty Profesora Wojciecha Łączkowskiego zatytułowany GRANICE PRAWA. Wykład odbędzie się 27 stycznia 2015 r. o godzinie 15.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, Poznań.

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle religijnym

za pomocą nowego międzynarodowego traktatu praw człowieka – potrzebny krok?

 Referentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Seminarium odbędzie się we wtorek 13 stycznia o godz. 14.00

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.