Summer Course

We are pleased to announce the 24th  edition of the  Course on International Protection of Human Rights ? Resolution of Conflicts Concerning Minorities, that will take place in Poznań on 31 August -9 September 2015. More information: course.

Leaflet

XXIV edycja kursu letniego

Z radością ogłaszamy, iż w dniach 31 sierpnia – 9 września odbędzie się już 24. edycja kursu letniego International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kurs.

Ulotka kursu

Prof. Piotr Winczorek

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Piotra Winczorka, wybitnego konstytucjonalisty i teoretyka prawa, współtwórcy polskiej konstytucji.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Ratyfikacja Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Wyrażamy głęboką radość i satysfakcję z powodu uchwalenia przez Sejm RP ustawy o ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Po raz kolejny Polska udowodniła, że stoi po stronie praw jednostki i podziela wartości wspólne dla państw demokratycznych. Jest to ważny moment w walce z dyskryminacją kobiet i poważnym problemem społecznym, który dotyczy nas wszystkich. Mamy nadzieję, że dotychczasowe spory ideologiczne zostaną zastąpione rzeczową debatą na temat sprawnej i skutecznej realizacji postanowień Konwencji.

 

W imieniu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

Prof. dr Roman Wieruszewski

 

Wykład otwarty

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

wraz z Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr

oraz Zakładem Praw Człowieka WPiA UW

 zapraszają na

Doroczny Wykład Otwarty Pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Prawo do śmierci i etyka umierania

Wykład wygłosi profesor Zbigniew Szawarski.

5 marca 2014 r., godz. 13.30

sala 3.1 Coll. Iur. Novum, al. Niepodległości 53

Poznań

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do dnia 3 marca 2015 r. drogą mailową:  phrc@phrc.pl

Zaproszenie