Wykład Prof. Manfreda Nowaka

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na wykład prof. Manfreda Nowaka (Uniwersytet w Wiedniu, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) Torture in the 21st Century – Experiences of a Special Rapporteur on Torture, który odbędzie się 27 października br. o godz. 14.00 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu.ia

Wykład poświęcony będzie pojęciu tortur w kontekście konwencji i traktatów praw człowieka ONZ.
Przedstawione zostaną szczególne wyzwania związane z przeciwdziałaniem stosowaniu tortur i nieludzkiego traktowania podczas zwalczania terroryzmu. Prof. Nowak przedstawi także swoje osobiste doświadczenia wynikłe ze sprawowania przez 6 lat funkcji Specjalnego Sprawozdawcy ONZ do spraw tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Wykład prowadzony będzie w języku angielskim i odbędzie się w ramach projektu FRAME (www.fp7-frame.eu).

VII Doroczna Konferencja Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Wydziałem Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na VII doroczną konferencję:

Polska 2015 – stan realizacji zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka

Konferencja odbędzie się dn. 16 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM (sala gamma).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dn. 13 listopada drogą mailową: phrc@man.poznan.pl lub telefoniczną: 618520260.

Program konferencji.

Wykład Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na wykład Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara, pt.: “Co Polska może, a co powinna zrobić dla ochrony praw uchodźców?” połączony z debatą, w której udział wezmą: prof. dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Buras (European Council of Foreign Relations, Biuro w Warszawie) oraz dr Anna Śledzińska-Simon (Uniwersytet Wrocławski). Wykład odbędzie się  23.10.2015 r., o godz. 13.15 na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu (sala BC bud. przy ul. Więziennej 8-12).

Gratulacje

Z radością informujemy, iż nasza Koleżanka dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias otrzymała trzyletnie stypendium przyznawane przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias została również członkiem Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka