Gratulacje

Z radością informujemy, że Pani Anna Urbańska-Łukaszewicz, pracowniczka Zespołu Prawa Rodzinnego INP PAN w Poznaniu,  w dniu 10 grudnia 2015 obroniła przed Radą Naukową INP PAN pracę doktorską pod tytułem

Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających we wspólności ustawowej a ochrona rodziny

Promotorem dysertacji jest Pan prof. INP PAN dr hab. Marek Andrzejewski.

Gratulujemy ? zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Gratulacje

Z radością informujemy, iż Pan Profesor Roman Wieruszewski, kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN został wybrany do składu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!