Gratulacje

Z radością informujemy, iż nasza Koleżanka Grażyna Baranowska w dniu 13 maja 2016 r. obroniła przed Radą Naukową INP PAN rozprawę doktorską na temat “Wymuszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania”.

Promotorem dysertacji jest prof. dr hab. Roman Wieruszewski, a promotorką pomocniczą dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

 

Konferencja PODRĘCZNIKI BEZ UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI. PROJEKTOWANIE ZMIANY

Konferencja PODRĘCZNIKI BEZ UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI. PROJEKTOWANIE ZMIANY

W imieniu organizatorów: OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU, INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ PŁCI KULTUROWEJ I TOŻSAMOŚCI UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU oraz OTWARTEJ KOALICJI WSPÓLNY POZNAŃ serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji na temat PODRĘCZNIKI BEZ UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI. PROJEKTOWANIE ZMIANY która odbędzie się 6 czerwca w godzinach od 15.00 do 18.30 w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

NOWY PLAKAT ODN