Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta INP PAN w oddziale poznańskim

 

INSTYTUCJA:                                  Instytut  Nauk Prawnych PAN

NAZWA STANOWISKA:                Asystent INP PAN w oddziale poznańskim

DYSCYPLINA NAUKOWA:           prawo międzynarodowe

DATA OGŁOSZENIA:                     15 czerwca 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     31 lipca 2016 r.

LINK DO STRONY:              http://www.law.qmul.ac.uk/research/funded/MELA/index.html

SŁOWA KLUCZOWE: prawa człowieka, prawo międzynarodowe, prawa pamięci

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Specjalista w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka, w szczególności praw pamięci (m.in. zakazy negacjonizmu, sprawiedliwość okresu przejściowego (ang. transitional justice)).

Asystent zatrudniony będzie w ramach realizowanego projektu badawczego pt. Memory Laws in European and Comparative Perspectives finansowanego w programie HERA. Poszukiwany kandydat musi być zainteresowany prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w celu zdobycia stopnia naukowego doktora.

Wymagania:

  • stopień magistra prawa lub europeistyki,
  •  osiągnięcia naukowe lub doświadczenie związane z tematyką praw człowieka i/lub praw pamięci,
  • osiągnięcia naukowe lub doświadczenie świadczące o znajomości międzynarodowego prawa praw człowieka (porównawczego, międzynarodowego lub europejskiego), biegła znajomość języka angielskiego i dobra innego języka obcego,
  • umiejętność prowadzenia strony internetowej oraz tworzenia podstawowych grafik.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu magistra,
  • życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej,  oraz organizacyjnej,
  • praca magisterska w wersji elektronicznej,
  • udokumentowane umiejętności w zakresie prowadzenia strony internetowej oraz tworzenia podstawowych grafik,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 31 lipca 2016 r. na adres: phrc@phrc.pl.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

 

Dodatkowych informacji udziela dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (e-mail: a.gliszczynska@poczta.onet.pl).

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 r.

 

ogloszenie_HERA

Gratulacje

Serdecznie gratulujemy Profesor Hannie Suchockiej mianowania na honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Gratulacje

Serdecznie gratulujemy Profesor Hannie Suchockiej mianowania na honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Ambasador Jakub Wołąsiewicz

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Ambasadora Jakuba Wołąsiewicza, wieloletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jakub Wołąsiewicz był m.in. Ambasadorem RP w Estonii (1994-2001) oraz Konsulem Generalnym RP w Doniecku (2013-15).  W latach 2003-2012 pełnił funkcję Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracował z Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN jako wykładowca kursu letniego “International Protection of Human Rights”.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Ambasador Jakub Wołąsiewicz

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Ambasadora Jakuba Wołąsiewicza, wieloletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jakub Wołąsiewicz był m.in. Ambasadorem RP w Estonii (1994-2001) oraz Konsulem Generalnym RP w Doniecku (2013-15).  W latach 2003-2012 pełnił funkcję Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracował z Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN jako wykładowca kursu letniego “International Protection of Human Rights”.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN