Utrecht Declaration on Academic Freedom

W trakcie dorocznej konferencji Stowarzyszenia Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes), która odbyła się w Utrechcie w dniach 2-3 września 2016 r., przyjęto Deklarację ws. Wolności Akademickiej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu: AHRI Utrecht Declaration.

Projekt “Memory Laws in European and Comparative Perspectives”

Z radością informujemy, iż dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wraz z kierowanym przez nią zespołem badawczym realizować będzie w Instytucie Nauk Prawnych PAN  międzynarodowy projekt badawczy Memory Laws in European and Comparative Perspectives. Projekt ten  został nagrodzony w konkursie pt. Uses of the Past zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią HERA wspierającą badania naukowe z zakresu humanistyki. Spośród 605 nadesłanych wniosków, 18 projektów otrzymało finansowanie, w tym pięć z udziałem polskich naukowców.

Partnerami projektu Memory Laws in European and Comparative Perspectives są prof. Eric Heinze, Queen Mary University of London, Wielka Brytania (kierownik projektu); dr Uladzislau Belavusau, Department of Transnational Legal Studies, Faculty of Law, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia; dr Emanuela Fronza, Universita di Trento, Włochy.

Dr Aleksandrze Gliszczyńskiej-Grabias serdecznie gratulujemy sukcesu!