Zaproszenie: Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

Zaproszenie: Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

Zaproszenie: Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym

5 lutego 2019 r. godz. 12.00
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegentka: dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna

Dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna z wykształcenia jest etnologiem. Prowadzi badania z zakresu antropologii prawa, przede wszystkim, w Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku opublikowała książkę „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”. Jest również autorką książki dotyczącej  problematyki kontaktu kulturowego w Amazonii i roli agentów kontaktu w tym regionie. Zajmuje się także m.in. kwestiami związanymi z wielokulturowością, przemocą kulturową, konfliktem, dyskryminacją, rozwojem jako koncepcją kulturową. Prowadziła badania w kilku krajach regionu Amazonii, Meksyku oraz Kanadzie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 4 lutego 2019 r.

Konferencja pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Konferencja pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Konferencja pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

„Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony”

5 marca 2019 r.

godziny: 11:00 – 18:00 
Lokalizacja: Wrocław, WPAE