Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki.

Wymagania:

  1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym,
  2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
  3. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
  4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
  5. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką praw człowieka,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  4. biegła znajomość drugiego języka obcego,
  5. umiejętność obsługi strony internetowej.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.12.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2019 r.

Więcej informacji: https://inppan.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-asystent-ka-w-poznanskim-centrum-praw-czlowieka-inp-pan.html.

 

 

 

 

 

 

Grant NCN “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”

Grant NCN “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”

Grant NCN “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”

Z radością informujemy, że projekt badawczy “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka” został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 17. Trzyletni projekt będzie realizowany przez Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pod kierownictwem dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias.

 

 

 

Stypendium dla dr Grażyny Baranowskiej

Stypendium dla dr Grażyny Baranowskiej

Stypendium dla dr Grażyny Baranowskiej

Z radością informujemy, że dr Grażyna Baranowska, adiuntka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

 

 

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

 

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

19 listopada 2019 r. godz. 13.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

 

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 18 listopada 2019 r.