Prawa pamięci w Turcji [publikacja]

Prawa pamięci w Turcji [publikacja]

 

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się monografia zatytułowana „Criminalizing History. Legal Restrictions on Statements and Interpretations of the Past in Germany, Poland, Rwanda, Turkey and Ukraine” wydana pod redakcją Klausa Bachmanna oraz Christiana Garuka, która zawiera rozdział autorstwa dr Grażyny Baranowskiej zatytułowany “Memory laws in Turkey: protecting the memory of Mustafa Kemal Atatürk”. 

Autorka w swoim rozdziale dokonuje analizy treści przepisów prawa tureckiego oraz praktyki ich stosowania w celu zapewnienia ochrony pamięci Mustafy Kemala Atatürka w kontekście kształtowania w ten sposób narracji o historii kraju. Ponadto badania dr Grażyny Baranowskiej prowadzą do wniosku, że prawo i presja społeczna stały się powodem wystąpienia procesu autocenzury wśród tłumaczy i wydawców w Turcji.


Więcej informacji o rozdziale autorstwa dr Grażyny Baranowskiej można znaleźć pod adresem: https://www.peterlang.com/view/9783631813539/html/ch14.xhtml

Serdecznie gratulujemy Autorce udziału w publikacji oraz interesujących wniosków płynących z przeprowadzonej analizy prawnej!