Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr oraz Uniwersytet SWPS serdecznie zapraszają na doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który odbędzie się w dniu 4 marca 2022 o godz. 17.00 za posrednictwem platformy ZOOM.
Wykład pt. “On the Rule of Law and Gender Equality in Law” wygłosi Profesor Susanne Baer, sędzia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz Profesor prawa na Uniwersytecie Humboldta.
Część wprowadzającą do wykładu wygłosi dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar.
Link do wydarzenia: ZOOM:https://zoom.us/j/96456932439
***
Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, pracowitością i empatią była inspiracją dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich. W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi. 3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci były okazją do naukowej dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których ważna była Lena.
***
Profesor Susanne Baer jest sędzią Pierwszego Senatu (Pierwszej Izby) Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. Jest również profesorem prawa publicznego i gender studies na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz profesorem nowej odmiany prawa międzynarodowego (Global Law) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Michigan, wykładała również na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w Austrii, Szwajcarii oraz Kanadzie. Otrzymała tytuły doktorów honoris causa uniwersytetów w Michigan, Hasselt i Lucernie oraz jest stypendystką Akademii Brytyjskiej. Sędzia Baer studiowała prawo i nauki polityczne, działała w ruchach przeciwko dyskryminacji i przemocy domowej, kierowała Ośrodkiem Kompetencji na rzecz Równości Płci (Gender Competence Centre) doradzając rządowi niemieckiemu w zakresie upowszechniania aspektu płci w latach 2003-2010 oraz współtworzyła niemieckie standardy równości w obszarze badań naukowych. Na Uniwersytecie Humboldta pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, prodziekana i dyrektora studiów i badań nad społeczną i kulturową tożsamością płci, założyła Instytut Prawa i Społeczeństwa w Berlinie oraz Humboldt Klinikę Prawa w zakresie Praw Podstawowych i Praw Człowieka.
Zapraszamy do śledzenia szczegółów wydarzenia na stronie: On the Rule of Law and Gender Equality in Law
Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na Facebook’u.

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Seminarium naukowe on-line pt. “Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna.”

Seminarium naukowe on-line pt. “Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna.”