MEMOCRACY Warsaw Seminar

MEMOCRACY Warsaw Seminar

MEMOCRACY Warsaw Seminar

Zespół konsorcjum badawczego MEMOCRACY zaprasza na Seminarium naukowe i prezentację raportu pt. „Memory Laws in Hungary and Poland” organizowane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Instytut Nauk Prawnych PAN.
Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w godz. 9.20-15.00 w Pałacu Staszica, w Sali Okrągłego Stołu.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Seminarium.
MEMOCRACY Project Members invite you to the seminar and presentation of the Report „Memory Laws in Hungary and Poland”.
The MEMOCRACY Warsaw seminar takes place on Friday, December 9, 2022, from 9:20 to 15:00. Location: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa, Sala Okrągłego Stołu (Round Table Conference Room, 1st Floor).

MEMOCRACY Warsaw Seminar

Seminarium online: Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

Seminarium online: Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się dn. 13 grudnia 2022 r., godz. 10.00 – 11.30.

Podczas seminarium dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabiasdr Katarzyna Sękowska-Kozłowska dr Grażyna Baranowska zaprezentują niektóre z dotychczasowych wyników badań prowadzonych w ramach projektu grantowego „Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka” (OPUS NCN 2019/33/B/HS5/01634). Dodatkowo, uwagi na temat swoich badań w obszarze grup wrażliwych przedstawią dr Katarzyna Ważyńska-Finck („The concept of vulnerability and the study of sexual and reproductive rights of children and adolescents”) oraz mgr Joanna Grygiel („OPCAT and vulnerable groups in places of detention”). 

Chętnych do uczestnictwa w seminarium zapraszamy do włączenia się za pośrednictwem platformy MS Teams [link do spotkania].