Konkurs – post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym Memocracy

Konkurs – post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym Memocracy

Konkurs – post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym Memocracy

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko post-doc (umowa zlecenie) w ramach międzynarodowego projektu badawczego ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’ finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung. 

Kandydaci/kandydatki muszą specjalizować się w prowadzeniu pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego powyżej.

Pracami badawczymi polskiej części projektu kieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. 

Wymagania: 

 1. tytuł zawodowy doktora nauk prawnych, nauk politycznych, europeistyki lub stosunków międzynarodowych 
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i praw pamięci 
 3. znajomość systemów ochrony praw człowieka 
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w ramach projektu 
 5. biegła znajomość języka angielskiego 
 6. uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach naukowych organizowanych w ramach projektu 

Mile widziane: 

 1. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych 
 2. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich 
 3. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym 
 4. znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich 
 5. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter)

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów: 

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu 
 2. odpis dyplomu uzyskania stopnia zawodowego doktora, 
 3. CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 1 strona) 
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, (maksymalnie 2 strony) 
 5. wykaz 10 wybranych publikacji 
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”) 

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”). Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.07.2023 r. 

Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną między 1-11.08.2023. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.08.2023 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie. 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenia na okres 12 miesięcy, w wymiarze: 50% przez pierwsze 6 miesięcy oraz 25% przez kolejne 6 miesięcy, w systemie zadaniowym, w przeważającym wymiarze w trybie zdalnym. 

Okres trwania: 1 października 2023, zakończenie: 30 września 2024. 

Wynagrodzenie: 6121 pln brutto miesięcznie (przy 50% zatrudnienia) oraz 3060 pln brutto miesięcznie (przy 25% zatrudnienia)