Z przyjemnością informujemy, że w konkursie INP PAN pt. “Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” do finansowania został wybrany projekty autorstwa badaczek z naszego Centrum. Dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska oraz dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias będą realizowały projekt pt. Responding to sexist hate speech through international human rights law.

Pełną listę projektów wybranych do dofinansowania można znaleźć tutaj.