Z przyjemnością informujemy, że projekt dr Grażyny Baranowskiej pt. “Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONATA 15 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Proponowany przez dr Grażynę Baranowską projekt ma na celu zbadanie zakresu obowiązywania badanych pojęć poprzez interpretację norm dotyczących osób zaginionych i wymuszonych zaginięć, analizę błędnego lub zamiennego użycia pojęć ‘osoby zaginione’ i ‘wymuszone zaginięcia’, a także analizę użycia badanych koncepcji prawnych w odniesieniu do wybranych grup. Celem projektu jest stworzenie serii tematycznie powiązanych ze sobą artykułów, które będą miały znaczący wkład w badania na temat osób zaginionych i wymuszonych zaginięć.

Serdecznie gratulujemy dr Grażynie Baranowskiej sukcesu!

Z wynikami konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki.