Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Wielce Szanowny Księże Rektorze,

Z oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy słowa dr. hab. Przemysława Czarnka, wypowiedziane w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych. Choć jego wypowiedź padła w toku debaty politycznej, a nie naukowej, odpowiedzialność za słowa, jaka cechować powinna każdego naukowca, jak również poczucie obowiązku stawania w obronie dyskryminowanych, znieważanych i pogardzanych jednostek oraz grup, nakazuje nam zabrać głos.

Co szczególnie uderzające, dr hab. Przemysław Czarnek przywołuje w nich koncepcję praw człowieka, dowodząc skrajnego braku podstawowej wiedzy na temat, który ze względu na jego zainteresowania naukowe w obszarze konstytucjonalizmu – a zatem obszarze odnoszącym się również do praw i wolności jednostki, powinien być mu znany. Dr hab. Przemysław Czarnek w sposób niegodny akademika dyskryminuje, poniża, stygmatyzuje „odmienność”, która w jego rozumieniu jest zaprzeczeniem „normalności”. Używa języka w międzynarodowym prawie praw człowieka jednoznacznie kwalifikowanego jako mowa nienawiści.

Dla nas, członkiń i członków wspólnoty ludzi nauki, dla których prawo praw człowieka jest nie tylko najbliższą dziedziną naukową, lecz również zbiorem zasad i wartości ogólnoludzkich, trudne do wyobrażenia pozostaje, jak osoba o poglądach dr hab. Przemysława Czarnka może pozostawać członkiem środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poza dowiedzeniem braku elementarnej wiedzy i kompetencji naukowych, dr hab. Przemysław Czarnek wykazał się bowiem czymś znacznie gorszym, co powinno automatycznie wykluczyć jego obecność z grona kadry akademickiej uczelni, której tradycja i ranga zawsze związane były z wartością podstawową: poszanowaniem godności ludzkiej.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że władze KUL podejmą w zaistniałej sytuacji odpowiednie działania. Na społeczności akademickiej ciąży ogromna odpowiedzialność za kształtowanie wizji świata i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Niezależnie od poglądów i wyznawanych wartości, naszym obowiązkiem jest zapewnienie aby nauka i nauczanie o prawach człowieka były rzetelne, oraz wolne od uprzedzeń i nienawiści.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN:

Prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Dr Grażyna Baranowska

Dr Anna Hernandez-Połczyńska

Mgr Joanna Grygiel

Mgr Łukasz Szoszkiewicz