Z niepokojem obserwowaliśmy ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Cieszymy się z powstrzymania rozlewu krwi, jednocześnie nadal obawiamy się o rozwój sytuacji w tym kraju. Niezwykle ważne jest, aby zwłaszcza w czasie tak gwałtownych przemian, kwestia przestrzegania praw człowieka była traktowana priorytetowo. Współczujemy rodzinom ofiar konfliktu oraz mamy nadzieję na jego pokojowe rozwiązanie.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka